Obezite Tüm Dünyayı Tehdit Ediyor

Obezite, tüm dünyada en hızlı büyüyen ve en ciddi sağlık sorunu olmaya aday önemli bir hastalıktır. Amerikan halkının 100 milyondan fazlası (yetişkin popülasyonun % 65’i) fazla kiloludur. Obezite ABD’de sigaradan sonra önlenebilir ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır. Yine Amerika’da ortalama yaşam süresi son 20 yılda ortalama 10 yıl kısalmıştır. Yıllık olarak obeziteye bağlı hastalıklardan kaynaklanan 400.000 erken ölüm gerçekleşmektedir.

bypass

Genetik, çevresel faktörler ve davranışsal faktörlerin bileşimi bu durumun oluşumunda birlikte rol oynamaktadır. Yüksek kalorili gıdalarla beslenmek, çok fazla gıda almak ve sedanter yaşam tarzı beraberce bu durumu yaratırlar. Obezite, şeker hastalığı (diabetes mellitus), hipertansiyon, dislipidemi (kan yağlarında aşırılık), artrit (eklem problemleri), uyku apnesi, safra kesesi taşları (kolelithiazis), kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gelişimi ile bağlantılıdır. Morbid obezite terimi, şahsın hayatını tehdit eden ve yaşamını kısaltan şiddette obeziteyi tanımlar.

Obezite medikal (tıbbi) ve cerrahi olarak tedavi edilebilirse de; obezitenin medikal tedavisi güçtür. Çünkü verilebilen kilo miktarı azdır ve hastaların çoğu tekrar kilo almaya eğilimlidir. Ağır düzeyde obezite sorunu olan hastalara anlamlı ve uzun süreli kilo kaybettirmeyi amaçlayan operasyonlar “bariatrik cerrahi” olarak adlandırılır. Bu terim Yunanca baros (kilo) ve iatreia (medikal tedavi) sözcüklerinden gelmektedir. Bu sitede detaylı biçimde tartışacağımız laparoskopik gastrik bypass cerrahisi, bu cerrahi girişimlerden birisidir ve obezite cerrahisinde “altın standart” olarak kabul edilmektedir. Ameliyat midenin küçültülmesini ve emilimi azaltmak için ince barsakların bir kısmının atlanmasını içerir.

Tüm obezite cerrahisi metodları belli oranlarda kilo kaybı sağlayarak metabolik bozuklukların düzeltilmesine katkı sunsa da, gastrik bypass cerrahisi metabolik düzelmede en büyük etkiye sahiptir. Laparoskopik yani kapalı olarak yapılabilen bu cerrahinin komplikasyonları, bizzat obezitenin komplikasyonlarından daha düşüktür.